arrow_back Best Practices

Gezondheid en Welzijn

Gezondheid en Welzijn

Gevaarlijke stiffen

arrow_back Best Practices

Gezondheid en Welzijn

  • Vooraf ingediend veiligheidsinformatieblad & beperkte hoeveelheden ter plaatse
  • Correcte opslag en gebruik met beschermde afvoeren en deksels / afvoersets
  • Passende ventilatie en geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen worden gebruikt
  • Verwijdering volgens de voorschriften van de fabrikant
  • Morsingen onmiddellijk melden