arrow_back Best Practices

Algemene Veiligheid

Algemene Veiligheid

Lassen

arrow_back Best Practices

Algemene Veiligheid

  • Uitvoering uitsluitend door opgeleid en bekwaam personeel
  • Toestemming voor heet werk is verkregen. Brandbare materialen verwijderd uit werkgebied of beschermd
  • Adequate vlambescherming / lasbescherming en luchtafvoersysteem beschikbaar
  • Uitrusting in goede staat Alleen gekrompen slangverbindingen Geen terugslagkleppen gebruikt
  • Passende taakspecifieke persoonlijke beschermingsmiddelen (inclusief ademhalingsbescherming) gebruikt