arrow_back Best Practices

Algemene Veiligheid

Algemene Veiligheid

Noodmaatregelen

arrow_back Best Practices

Algemene Veiligheid

  • Contactgegevens en protocollen voor noodgevallen worden duidelijk weergegeven op de locatie
  • Brand, eerste hulp en verzamelpunten aangewezen. AED’s beschikbaar in de buurt van de elektrische kamers
  • Bijgewerkte EHBO-tas” beschikbaar bij de ingang van het terrein
  • Toegang voor noodmaatregelen geïdentificeerd en ongehinderd
  • Vluchtroutes en verzamelpunten zijn bewegwijzerd, duidelijk en onbelemmerd.