arrow_back Best Practices

Milieu

Milieu

Afvalbeheer

arrow_back Best Practices

Milieu

  • Alle containers moeten worden geëtiketteerd in de plaatselijke taal en in het Engels.
  • Een ruimte aanwijzen voor opslag en vervanging van materialen die geschikt zijn voor hergebruik.
  • Juiste sortering van de materialen: Zorg ervoor dat de troggen afgedekt zijn vóór het transport.
  • Geen verbranding van afval op het terrein. Geen chemicaliën in de riolering.
  • Niet plaatsen in de buurt van afvoeren, waterlopen, ontvlambare voorwerpen, enz.
  • Bewaar de begeleidende documenten voor het vervoer van afvalstoffen en gevaarlijke goederen die bij elke verwijdering horen.
  • Verwijdering alleen door erkend bedrijf.