arrow_back Best Practices

Milieu

Milieu

Watermanagement

arrow_back Best Practices

Milieu

  • Alle afvoeren moeten worden afgedekt en beschermd.
  • Brandstoffen en chemicaliën moeten worden opgeslagen op ondoordringbaar materiaal en niet in de buurt van afvoerkanalen.
  • Er moet gebruik worden gemaakt van beton- en cementwasputten.
  • Afvalwater van beton mag niet in oppervlaktewateren terechtkomen.