arrow_back Best Practices

Milieu

Milieu

Ecologie

arrow_back Best Practices

Milieu

  • Identificeer wilde dieren en ecologisch belangrijke gebieden alvorens met de werkzaamheden te beginnen.
  • Ervoor zorgen dat waterlopen vrij zijn van verontreiniging.
  • Bij onverwachte ecologische bevindingen, de werkzaamheden stopzetten en de bevoegde autoriteiten raadplegen.
  • Alle installaties en apparatuur moeten worden uitgeschakeld wanneer zij niet worden gebruikt.