arrow_back Best Practices

Milieu

Milieu

Bodembeheer en bestrijding van verontreiniging

arrow_back Best Practices

Milieu

  • Alle brandstoffen en chemicaliën moeten naar behoren worden geëtiketteerd en opgeslagen.
  • Zorg er regelmatig voor dat de spill kits over het hele terrein verspreid zijn en vrij van obstakels.
  • Ervoor zorgen dat alle bouwplaatsmedewerkers op de hoogte zijn van de procedure voor het melden van ongevallen op de bouwplaats.
  • Meld ALLE morsingen, hoe klein ook.